wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka Prywatności
0
0

Polityka Prywatności

25.05.2018 wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu telefonicznego, osobistego, pisemnego ze SklepikDzieciecy.pl), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażona była zgoda. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w SklepikDzieciecy.pl odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu nadal czuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w SklepikDzieciecy.pl

 

Polityka Prywatności

I. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych SklepikDzieciecy.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:
ABC Dziecka s.c.
Ul. Częstochowska 177-179
62-800 Kalisz
NIP: 618-15-48-962
REGON: 250656110
CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=93246dd3-2b5c-4051-8de5-6c7b1fc97ff1
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

 • Za pośrednictwem e-mail na adres info@sklepikdzieciecy.pl
 • Telefonicznie +48 722 233 700
 • Listownie (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres: ABC Dziecka s.c. ul. Częstochowska 177-179 Kalisz 62-800

II. Jak chronimy Państwa dane osobowe?
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat Home SSL . Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Państwa komputerem, a SklepikDzieciecy.pl jest szyfrowana
 • Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny
 • Dostęp do Państwa danych osobowych, mają jedynie osoby upoważnione, które zostały przeszkolone i podpisały stosowne dokumenty zobowiązujące ich do ochrony – w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.
 • Wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników.
 • System IT SklepikDzieciecy.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 • SklepikDzieciecy.pl dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w SklepikDzieciecy.pl, dzięki czemu nie muszą Państwo przy każdym kolejnym zamówieniu tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzają Państwo czas. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać i uzupełniać swoje dane osobowe.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)
 3. e-mail
 4. numer telefonu

Jeżeli umieszczają Państwo jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mogą to Państwo uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

Podczas składania zamówienia– w przypadku, gdy wcześniej nie dokonali Państwo rejestracji w SklepikDzieciecy.pl - prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)
3. e-mail
4. numer telefonu

W przypadku, gdy podczas  składania zamówienia zdecydują Państwo o dostawie na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybiorą Państwo wystawienie faktury VAT na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP (w przypadku zamówienia na firmę) – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane osobowe, które nam Państwo podają dokonując zamówienia bez rejestracji, zamówienia z rejestracją w SklepikDzieciecy.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonywane zamówienie jest na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonywane zamówienie jest na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w SklepikDzieciecy.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników i sposobu korzystania z konta, a także preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od SklepikDzieciecy.pl, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto w SklepikDzieciecy.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera, który do Państwa będziemy wysyłać.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej SklepikDzieciecy.pl, przetwarzane są jedynie w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera

D. Formularze kontaktowe

SklepikDzieciecy.pl zapewnia Państwu możliwość skontaktowania się z Obsługą przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Mogą Państwo podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe, które nam Państwo podają w formularzu kontaktowym są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

E. Portale Społecznościowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jeżeli odwiedzają Państwo nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

W każdym z powyższych przypadków (A-E) podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierają Państwo ze SklepikDzieciecy.pl, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Państwa dane dotyczące transakcji dokonanych w SklepikDzieciecy.pl oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Państwa dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez SklepikDzieciecy.pl przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes SklepikDzieciecy.pl (art. 6 ust.1 lit. f) RODO:

 1. Państwa dane dotyczące dokonywanych przez Państwa zamówień w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów SklepikDzieciecy.pl przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);
 2. Państwa dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);
 3. Państwa dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Państwa poprosić w celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi Klienta).
 4. Państwa dane, jak również dane innych użytkowników SklepikDzieciecy.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

IV. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na SklepikDzieciecy.pl

A. SklepikDzieciecy.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta SklepikDzieciecy.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają łącząc się z SklepikDzieciecy.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na SklepikDzieciecy.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji SklepiDzieciecy.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. SklepikDzieciecy.pl (cookies)

SklepikDzieciecy.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia SklepikDzieciecy.pl rozpoznania Państwa i dostosowania SklepikDzieciecy.pl do Państwa potrzeb.

SklepikDzieciecy.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania ;
2. zapamiętania zawartości Państwa koszyka;
3. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania SklepikDzieciecy.pl;
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania SklepikDzieciecy.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z SklepikDzieciecy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w SklepikDzieciecy.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez SklepikDzieciecy.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania SklepikDzieciecy.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w SklepikDzieciecy.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez SklepikDzieciecy.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania SklepikDzieciecy.pl.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w SklepikDzieciecy.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

E. Wtyczki społecznościowe (cookies)

Wtyczki społecznościowe umożliwiają integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook) ze SklepikDzieciecy.pl. Na stronie SklepikDzieciecy.pl dysponujemy wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikną Państwo w jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w momencie korzystania z przycisku społecznościowego na stronie SklepikDzieciecy.pl są Państwo zalogowani na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi może połączyć te informacje z Państwa kontem na kanale społecznościowym..

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z SklepikDzieciecy.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w SklepikDzieciecy.pl chcieliby Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów SklepikDzieciecy.pl

SklepikDzieciecy.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w SklepikDzieciecy.pl linki i wtyczki do innych stron internetowych czy serwisów internetowych. SklepikDzieciecy.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą powierzyć im Państwo swoje dane osobowe.

VI. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa transakcji zamówienia naszych produktów, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Państwa konta użytkownika lub w celu udostępniania Państwu Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio:

 • Państwa rezygnacji z konta użytkownika w SklepikDzieciecy.pl,
 • rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania.

Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących

 • tworzenie Państwa profilu klienta w celu przedstawiania informacji marketingowych,
 • prowadzenia komunikacji marketingowej,

będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystają Państwo ze swojego prawa i zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystają Państwo ze swojego prawa i zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Państwa praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VII. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki :

 • firmie kurierskiej DHL
 • firmie kurierskiej DPD

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 • Subiekt GT firmy Insert
 • Comarch ERP XT

3. imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta przypisany Państwu przez podmiot obsługujący płatności  przekazywany jest w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności w celu realizacji Państwa płatności. Wszelkie dane podane przez Państwa po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w bazie operatora płatności i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez SklepikDzieciecy.pl.
SklepikDzieciecy.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • PayU SA operatora serwisu Payu.pl
 • PayPro SA operatora serwisu Przelewy24.pl

4. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych SklepikDzieciecy.pl dane takie udostępni. Państwa dane osobowe przekażemy – jeżeli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • organom  państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów)

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 

VIII. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez SklepikDzieciecy.pl danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne, nieprawidłowe lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych  - w przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofną Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).
 • Prawo do przenoszenia danych - w związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody mają Państwo prawo by otrzymać od nas informacje o danych, które nam Państwo dostarczyli na podstawie zgody, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
 • Praw do sprzeciwu wobec marketingu - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Państwa profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych dla tych celów.
 • Prawo do sprzeciwu ze względu na Państwa szczególną sytuację - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni), mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych objętych sprzeciwem.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w jakim Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową – w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić wystarczy zalogować się i zmienić ustawienia na Państwa koncie.
 • Prawo do interwencji ludzkiej - jeżeli –w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę – podlegają Państwo decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, mają Państwo prawo w każdym czasie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, zakwestionować decyzję podjętą w ten sposób i zażądać interwencji ludzkiej, tj. włączenia osoby odpowiedzialnej z ramienia SklepikDzieciecy.pl w podejmowanie decyzji co do kierowanych do Państwa treści marketingowych, ofert, etc.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wystarczy:

 • Samodzielnie edytować dane osobowe podane podczas rejestracji po zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Moje dane”
 • Zwrócić się do nas z informacją o chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych (wysyłając e-mail na adres info@sklepikdzieciecy.pl  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w SklepikDzieciecy.pl, wysyłając wniosek na adres korespondencyjny SklepikDzieciecy.pl ul. Częstochowska 177-179 Kalisz 62-800). Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego uprawnienia chcą Państwo skorzystać, jakiego procesu przetwarzania wniosek dotyczy, jakich celów przetwarzania wniosek dotyczy. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści Państwa żądania lub zidentyfikować danych osoby składającej wniosek, zwrócimy się do Państwa o dodatkowe informacje. Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek a w przypadku wniosków listownych listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.
 • Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, mogą to Państwo również zrobić samodzielnie (zakładka „Moje dane”), kontaktując się z nami z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w SklepikDzieciecy.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z Newslettera wskazane są również w stopce każdego Newslettera.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO

 

IX. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zamówień w SklepikDzieciecy.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, telefon) jest konieczne dla dokonania zamówienia w SklepikDzieciecy.pl i realizacji przez SklepikDzieciecy.pl wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika SklepikDzieciecy.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

X. Zasady bezpieczeństwa

Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Państwa konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr , dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
 • wylogowaniu się ze strony SklepikDzieciecy.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony SklepikDzieciecy.pl. Wylogowanie ze strony SklepikDzieciecy.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w górnym rogu strony;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nie przekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony SklepikDzieciecy.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Państwo podają;
 • jeśli jednak korzystają Państwo ze strony SklepikDzieciecy.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętajcie Państwo o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać kolejna osoba, która będzie korzystała z komputera.
 

XI. Zmiana polityki bezpieczeństwa SklepikDzieciecy.pl

SklepikDzieciecy.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania SklepikDzieciecy.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie SklepikDzieciecy.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail) oraz opublikuje najnowszą wersję Polityki Bezpieczeństwa na stronie SklepikDzieciecy.pl w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Wersja 2..0 (Kalisz, 25.05.2018)

 


Poprzednia wersja Polityki Prywatności obowiązująca do 24 maja 2018
 
Przejdź do strony głównej
01234567
0

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu